Top menu

Marek Cichewicz Pierwszym Wiceprezydentem FIAT-IFTA

W trakcie odbywającej się w dniach 27-30.09.2018 r. w Boliwii  Konwencji Światowej Federacji Firm i Organizacji Pogrzebowych FIAT-IFTA, wybrano nowe władze tej organizacji na lata 2018-2020. Pan Marek Cichewicz  Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, Współwłaściciel firmy Międzynarodowe  Usługi Pogrzebowe BONGO będzie piastował stanowisko pierwszego Wiceprezydenta.

Za dwa lata Pan Marek Cichewicz obejmie stanowisko PREZYDENTA tej o zasięgu globalnym organizacji.

Jesteśmy dumni, że nasz przedstawiciel jest tak wysoko w strukturach organizacji skupiającej ponad 600 firm i organizacji branży pogrzebowej z 76 państw reprezentujących wszystkie kontynenty. To, że zaszedł tak wysoko jest nie tylko zasługą jego ciężkiej pracy ale także dotychczasowej pracy członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. To praca całej organizacji spowodowała o przyjęciu Naszego Stowarzyszenia jako Reprezentanta Narodowego w czerwcu 2006 roku do FIAT-IFTA (The World Organization of Funeral Operatives).

Wykorzystajmy obecność Marka w Międzynarodowych strukturach do możliwości wpływania na zmiany archaicznego prawodawstwa w Naszej branży.

W dzisiejszym świecie wartością, której znaczenie nie zawsze sobie uświadamiamy, jest jedność. W jedności bowiem siła.

Dlatego też, chciałbym w imieniu własnym a także Marka Cichewicza jak i Zarządu zaprosić do wstępowania w szeregi członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego organizacji powstałej w 1998 roku i aktywnej pracy na rzecz branży pogrzebowej. 

Krzysztof Wolicki
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego