Top menu

Częstochowskie Konsultacje Funeralne - pod Patronatem FIAT-IFTA

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza do Częstochowy na "Częstochowskie Konsultacje Funeralne" w dniu 22 kwietnia 2023 r.
Gościem specjalnym spotkania będzie Wojciech Labuda - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci – przedstawi założenia Rządowego Projektu Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dla kogo jest pisana nowa ustawa pogrzebowa?

 Polemika z założeniami projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zaprojektowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych funkcjonuje w obiegu publicznym od około 2 lat wzbudzając mniejsze lub większe kontrowersje społeczne. 

Trudne rozmowy z klientami

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe organizuje w dniach 1 marca 2023 r. w Toruniu oraz 2 marca 2023 r. w szkoleniach Katowickich "Trudne rozmowy z klientami - czyli asertywność w sprzedaży i negocjacjach"

Petycja w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Szanowni Państwo !

Nie udało się w 2017 roku może tym razem Rząd ulegnie i podniesie zasiłek pogrzebowy.

Cenię starania Rządu o poprawę jakości życia rodzin wychowujących dzieci a co za tym idzie Program 500+ i inne. Nie możemy jednak zapominać, że na każdego z Nas, bez względu na status społeczny, zawodowy, przynależność partyjną, orientację seksualną czy przekonania religijne przyjdzie czas aby odejść z tego świata. Śmierć niesie ze sobą także problemy finansowe.

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Kongres odbędzie się w dniach 20-21 października na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bud. 21,(Kapmus Młociny ul. Wóycickiego 1/3) Aula im. Roberta Schumana (lokalizacja na mapie ).

Błędy i pomyłki w branży pogrzebowej

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza na wyjątkowe szkolenie i spotkanie studyjne.  Błędy i pomyłki w branży pogrzebowej z pewnością należą do zdarzeń spektakularnych.