Top menu

Deklaracja członkowska

Deklaracja członka zwyczajnego 

RODO - Klauzula Informacyjna

Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Niniejsze rozporządzenie dotyczy każdej firmy i instytucji na terytorium Unii Europejskiej gromadzącej i przetwarzającej dane osobowe. Z tego samego powodu chcielibyśmy poinformować, że:

1. Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe  z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 4, w Warszawie (kod pocztowy: 01-136), adres e-mail: biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl, tel. +48 22 834 84 60

2. Celem zbierania danych jest: 

- spełnienie prawnych zobowiązań, transakcji i umów handlowych  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
- wysyłanie newslettera  (podstawą jest zgoda osoby) 
- przesyłanie ofert handlowych  z Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. (podstawą jest zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit.a RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) 
- rejestracja produktów  (podstawą jest zgoda osoby)

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych profilowych, przeniesienia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane jakie przetwarzamy: 
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano) 
- Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone) 
- Ogólny adres e-mail (jeśli podano) 
- Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana) 
- Numer telefonu (jeśli podano) 
- Dane marketingowe (zgody na wysyłanie informacji handlowych)

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komornik Sądowy.

6. W celu wskazanym w pkt II, Administrator Danych Osobowych, korzysta tylko z usług podmiotów przetwarzających z którymi podpisał stosowne umowy powierzenia bądź z podmiotami, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są nimi: firmy kurierskie, firmy hostingowe, instytucje bankowe (systemy płatności), firmy obsługi informatycznej, księgowej, prawnej. Mogą to być również organizacje państwa trzeciego bądź organizacje międzynarodowe, takie jak google, facebook, Amazon Web Services, FullContact.itp. Administrator nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

7.  Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać profilowaniu. Z dbałości o Pani/Pana dane osobowe, profilowanie ma na celu tylko dopasowanie jak najlepszej oferty w sposób nie zautomatyzowany. Analizujemy także zanonimizowane informacje użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Nasze strony internetowe korzystają także z plików cookie, aby np analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostęp do plików w Twojej przeglądarce.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć pisząc na adres: biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

9. Dane osobowe pozyskane w ramach umów handlowych, transakcji i prawnych zobowiązań będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione - zgodnie z art 74.1 ustawy o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Konferencja Pogrzebowej Grupy Wyszehradzkiej V4

W dniu 3 listopada 2017 r. w trakcie Targów Pogrzebowych w Czeskim mieście Lysá nad Labem odbyła się Konferencja Państw Pogrzebowej Grupy Wyszehradzkiej V4 – 100 lat kremacji.

RAPORT NIK

Raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie - Zarządzania Cmentarzami Komunalnymi

Raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie - Opieka nad Cmentarzami Wojennymi w Polsce Południowo-Wschodniej