Top menu

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Kongres odbędzie się w dniach 20-21 października na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bud. 21,(Kapmus Młociny ul. Wóycickiego 1/3) Aula im. Roberta Schumana (lokalizacja na mapie ).

Kongres ma na celu pogłębienie wiedzy i rozwijania badań oraz prac dokumentacyjnych dotyczących cmentarzy. Nasza inicjatywa skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z historią, konserwacją i renowacją cmentarzy, walorami artystycznymi architektury i sztuki cmentarnej, wyzwaniami przyszłości tak w aspekcie artystycznym, jak technicznym i społecznym, kulturowym znaczeniem cmentarzy, a wreszcie filozoficznymi fundamentami ich obecności w świecie. Interesują nas cmentarne zwyczaje, tradycje i mitologia, język, epigrafika nagrobna i literatura, przekazy ludowe, badania nad roślinnością oraz studia archeologiczne, uwarunkowania prawne i społeczne znaczenie nekropolii jako swoistej heterotopii. Proponujemy także spojrzenie na cmentarz jako przedmiot refleksji uprawianej w nurcie filozofii krajobrazu, studiów nad pamięcią czy historii środowiskowej.

Koncentrujemy się na cmentarzach i miejscach pochówku związanych z szeroko pojętą kulturą polską, tak krajowych, jak i znajdujących się poza granicami, jednak chętnie widzieć będziemy wypowiedzi podejmowane z szerszej, ponadnarodowej perspektywy.

Do udziału w kongresie zapraszamy również wolnych słuchaczy, udział w charakterze wolnego słuchacza jest bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością wcześniejszej rejestracji.

Strona organizatora https://kongrescmentarze.sztuka.edu.pl/program-kongresu/