Top menu

* * * * * * * * * * * * K O N D O L E N C J E * * * * * * * * * * * *

Szanownemu Państwu
Małgorzacie i Jerzemu Jarosz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci syna Rafała
składają
Prezes, Zarząd, pracownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
wraz z redakcją DF MEMENTO