Top menu

KOMUNIKAT Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W dniu 22 listopada 2019 roku w Poznaniu odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Marek Cichewicz, który jest bardzo zaangażowany w prace w FIAT-IFTA. Marek Cichewicz w czerwcu przyszłego roku obejmie na dwa lata przewodniczenie organizacji funeralnej o światowym zasięgu.

Panie Marku w tym miejscu pragnę podziękować za wkład pracy jaki włożył Pan w rozwój naszego Stowarzyszenia i wierzę, że rozstanie z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego jest chwilowe.

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie na wakujące miejsce powołało Panią Magdalenę Bykovski, przedsiębiorcę pogrzebowego z Rzeszowa, prezesa zarządu Polskie Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o., która także jest prezesem Zarządu Fundacji ARTIS w Rzeszowie.

Pani Magdalena Bykovski będzie zajmowała się pozyskiwaniem nowych członków do Stowarzyszenia, a także pozyskiwaniem środków finansowych na działalność Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Mam nadzieję, że ilość członków (tak jak deklarowała na Walnym Zgromadzeniu) w niedługim czasie zdecydowanie się powiększy i w przyszłorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego (planuję na połowę marca 2020 r.) nie będzie żadnego problemu w wyborze pani Magdaleny do Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Magdaleno, życzę powodzenia.

Krzysztof Wolicki 

Prezes Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego