Top menu

Kłamstwo ma krótkie nóżki

Nie to żebym się specjalnie czepiał czy śledził poczynania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Każdy robi swoje i jak służy to dobru branży będę takie działania wspierał. Jak mnie znacie nie chwalę się tym co robię i jak to robię ale myślę, że gdyby poprzednie Zarządy naszej organizacji (Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe) jak i obecny działały nieprofesjonalnie nie przetrwalibyśmy dwudziestu czterech lat. Stojąc od 2014 roku na czele stowarzyszenia działam transparentnie bez przypisywania sobie zasług czy czynów do których się nie przyczyniłem.

Ciekawi zapewne Państwa do czego piję? Otóż w dniu wczorajszym (19.07.2022 r.) jeden z członków stowarzyszenia zadzwonił do mnie z informacją, że na stronie internetowej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej jest informacja, że Rząd pisząc projekt ustawy o cmentarzach wspierał się specjalnym Raportem przygotowanym przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej. Pierwsza myśl jaka przebiegła przez moją głowę to: Super, ktoś w końcu słucha fachowców! Po chwili jednak przyszła refleksja, zaraz jaki raport dlaczego ja o nim nie wiem.

Postanowiłem zweryfikować prawdziwość informacji u źródła, napisałem maila o treści poniżej którego wysłałem 19 lipca 2022 r.

Wojciech Labuda
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci 
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Szanowny Panie Pełnomocniku,

Na stronie internetowej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej pod datą 12 lipca 2022 r.  widnieje wpis (https://polskaizbabranzypogrzebowej.com/co-zmieni-sie-w-procedurach-pogrzebowych-zakonczyly-sie-konsultacje-miedzyresortowe-ws-projektu-nowelizacji-prawa-pogrzebowego/ )

„Nowe Prawo Pogrzebowe znacząco zmieni sytuację branży funeralnej, przyczyniając się do podwyższenia jakości usług w tym obszarze. Upłynął właśnie termin konsultacji międzyresortowych dotyczących projektu tej ustawy. Może on teraz trafić prosto do sejmu, a przygotowanie nowelizacji Prawa Pogrzebowego na tym etapie dobiegło końca. Jej autorzy korzystali z przygotowanego wcześniej przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej specjalnego raportu o stanie i jakości usług pogrzebowych w Polsce. Wnioski posłużyły im do zmiany dotychczasowych unormowań lub wprowadzenia nowych, odpowiadających obecnym wyzwaniom.”

Redakcja Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy i w jakim zakresie korzystaliście Państwo ze specjalnego Raportu przygotowanego przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej o stanie i jakości usług pogrzebowych w Polsce?

Jeżeli taki raport istnieje prosimy o jego udostępnienie.

Czy prawdą jest, że wnioski które miały być w raporcie posłużyły Państwu (w piśmie „im”) do zmiany dotychczasowych unormowań lub wprowadzenia nowych?

Krzysztof Wolicki 
Redaktor Naczelny DF MEMENTO

Wieczorem otrzymałem mailem na adres Redakcji odpowiedź którą zamieszczam w całości poniżej:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w trakcie prac nad projektem nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) korzystano z bardzo dużej liczby źródeł i informacji, wskazujących na potrzebę zmian w obszarze tzw. prawa funeralnego. Część źródeł została przywołana w uzasadnieniu do projektu, w tym przede wszystkim raporty Najwyższej Izby Kontroli, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też raporty i dokumenty stworzone przez organizacje branżowe czy pozarządowe. Jednym ze źródeł, wskazanych w uzasadnieniu do projektu, pozwalających na ocenę stanu obecnego w branży pogrzebowej oraz wykazanie postulatów organizacji branżowych, był również raport „Branża pogrzebowa w Polsce. Diagnoza i wyzwania” z 2019 r., przygotowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Raport ten jest dostępny na stronie internetowej: https://calpe.pl/wp-content/uploads/2020/01/2019-10_RAPORT_Bran%C5%BCa_pogrzebowa.pdf Jednocześnie nie mam wiedzy nt. zaangażowania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w przygotowanie tego lub innego raportu dotyczącego „stanu i jakości usług pogrzebowych w Polsce”. Należy przy tym podkreślić, iż wszystkie informacje, będące podstawą do podjęcia prac legislacyjnych były wszechstronnie weryfikowane, również w toku prowadzonych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Z poważaniem

Wojciech Labuda
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci 
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Od Redakcji:

UPS, to co robimy czy tylko się chwalimy?! 
„Jednocześnie nie mam wiedzy nt. zaangażowania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w przygotowanie tego lub innego raportu dotyczącego „stanu i jakości usług pogrzebowych w Polsce”. 
Wojciech Labuda