Top menu

Nie szybko Nowa Ustawa Pogrzebowa

Wbrew twierdzeniem bratnich Stowarzyszeń i Izb zrzeszających przedsiębiorców pogrzebowych informujemy, że nieprawdą jest jakoby trwały jakiekolwiek prace agend rządu RP nad nowelą prawa funeralnego.

Ostatnią aktywnością Ministra Zdrowia jest konsultowanie projektu rozporządzenia stworzonego wspólnie z Ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dotyczącego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi wydobytymi z polskich wód terytorialnych.

Projekt został rozesłany do Inspektoratów sanitarnych w celu zebrania opinii.

Jedyne, co toczy się wokół noweli prawa pogrzebowego to rak niemocy i braku dobrej woli Rządu, Parlamentu i innych, od których zależy kształt prawa pogrzebowego. Panowie ministrowie, „od czasu do czasu”, zajmują się pudrowaniem obecnie istniejącego prawa poprzez tworzenie rozporządzeń uszczegóławiających istniejące regulacje.

Z utęsknieniem czekamy na dementi.