Top menu

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów - zmiany w pogrzebówce

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jakie zmiany dla naszej branży?

- Od 20.04.2020 na cmentarzu w trakcie pogrzebu może być do 50 osób nie wliczając osób obsługi i posługi religijnej w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m²  powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny.

- Ciała osób zmarłych można wywozić poza terytorium RP

Poniżej Rozporządzenie do pobrania: