Top menu

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie wybrano nowe władze Stowarzyszenia : Prezes - Krzysztof Wolicki (trzecia kadencja),   w skład zarządu weszli: Małgorzata Ambrożak - wiceprezes  , Magdalena Szymańska - wiceprezes,   Paweł Michalik - skarbnik, Adam Suszcz- sekretarz, Aneta Dobroch - członek Zarządu, Dariusz Pałęcki - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Justyna Kaptur-Darcz, Dariusz Klaska, Piotr Mamok

W skład Komisji Etyki wchodzą: Anna Łozińska, Marek Cichewicz, Adrian Romaniszyn

Zarząd: od lewej Dariusz Pałęcki, Paweł Michalik, Magdalena Szymańska, Krzysztof Wolicki, Małgorzata Ambrożak, Aneta Dobroch i Adam Suszcz

Komisja Rewizyjna: od lewej Piotr Mamok, Justyna Kaptur-Darcz i Dariusz Klaska

 

Komisja Etyki: od lewej Marek Cichewicz, Anna Łozińska i Adrian Romaniszyn