Top menu

Petycja w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Szanowni Państwo !

Nie udało się w 2017 roku może tym razem Rząd ulegnie i podniesie zasiłek pogrzebowy.

Cenię starania Rządu o poprawę jakości życia rodzin wychowujących dzieci a co za tym idzie Program 500+ i inne. Nie możemy jednak zapominać, że na każdego z Nas, bez względu na status społeczny, zawodowy, przynależność partyjną, orientację seksualną czy przekonania religijne przyjdzie czas aby odejść z tego świata. Śmierć niesie ze sobą także problemy finansowe.

Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że wiele osób zabezpiecza przyszłość swoich bliskich na wypadek własnej śmierci. Są to różnego rodzaju ubezpieczenia na życie, lokaty, oszczędności w bankach czy też przysłowiowe odkładanie na pogrzeb pieniędzy do „skarpety”.

Jest też spora grupa osób które żyją od wypłaty do wypłaty, której nie stać na odkładanie pieniędzy na własny pogrzeb. Pracując i płacąc składki na ZUS liczą na możliwość zorganizowania uroczystości pogrzebowej za ZASIŁEK POGRZEBOWY wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ci z Państwa którzy załatwiali formalności związane z pochowaniem bliskiej osoby wiedzą, że obecny Zasiłek w wysokości 4 000 zł jest niewystarczający.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe postanowiło powalczyć o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego do wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uaktualnianego co kwartał. Na chwilę obecną było by to około 6 000 zł.

Niestety Sami jako organizacja mamy za małą siłę przekonywania dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Państwa, osób fizycznych, zakładów pogrzebowych, kamieniarskich, zarządców i administratorów cmentarzy, dystrybutorów i producentów – Wszystkich Państwa którzy na pewno spotkają się (oby jak najpóźniej) w Zakładzie Pogrzebowym o zbieranie podpisów pod PETYCJĄ o zwiększenie zasiłku pogrzebowego do wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uaktualnianego co kwartał.

Petycję skierujemy do Pani Marleny Maląg minister Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W załączniku przesyłam projekt PETYCJI oraz Listę do zbierania podpisów pod Petycją. Proszę drukujcie Listy i zbierajcie podpisy osób które chcą podniesienia wysokości Zasiłku Pogrzebowego.

W Zakładach Pogrzebowych zwracajcie się do osób załatwiających aktualnie sprawy związane z pochowaniem bliskiej osoby o wpisywanie się na listy - dla nich w przyszłości jak wygramy będzie to duża ulga. Listy z podpisami proszę przesyłać tradycyjną pocztą na adres biura Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego do dnia 5 maja 2023r.

Krzysztof Wolicki 
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego

DO POBRANIA

*