Top menu

Poprawiony Rządowy Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się (z dnia 15.06.2022r) Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Projekt zawiera poprawki które wnosiły organizacje i instytucje mające interes prawny do projektu przedstawionego jesienią ubiegłego roku. Tak na szybko doszły trzy art. i projekt zwiększył swą objętość z 93 do 119 stron. 

Po analizie Projektu napiszę swoje uwagi. Zachęcam Państwa do przesyłania ewentualnych uwag i spostrzeżeń oczywiście w zakresie jaki Was dotyczy.
Krzysztof Wolicki

Załączam :

Projekt:

Uzasadnienie: