Top menu

Zapraszamy na Konferencję do Torunia

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza na Konferencję do Torunia. Tym razem nie na ZOOM czy SKYPIE ale w Realu. Dwudniowa Konferencja 16-17 września 2021 r. Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny – prelekcję poprowadzi Jacek Sobczak - profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Specjalista wielu dyscyplin prawnych, między innymi prawa autorskiego, prawa funeralnego.

RAMOWY PROGRAM